Slaap

Slaapoefentherapie

 

 

 

Slaapoefentherapie is een specialisatie vanuit de oefentherapie Cesar Mensendieck om mensen met slaapproblemen te helpen. Onder slaapproblemen vallen o.a.: inslaap-, doorslaap- en vroeg wakker worden problemen. Hieronder zijn nog andere soorten slaapproblemen benoemd. Sinds juni 2018 is onze oefentherapeut Cesar Sanne de Jong gespecialiseerd slaapoefentherapeut.

Onderscheid van soorten slaapproblemen:

Juist wanneer u slaapproblemen ervaart door het onderstaande bent u aan het juiste adres bij de Slaapoefentherapeut.

 • inslaap-, doorslaap-, vroeg wakker worden problemen
 • een vol hoofd/ piekeren
 • vaak plassen
 • overgangsklachten
 • angst/paniek
 • ademhalingsproblemen
 • pijn
 • opgebrand zijn
 • overgewicht/snurken
 • concentratie problemen
 • na een operatie
 • bewegingsarmoede
 • disbalans in uw leven
 • onzekerheid
 • gedrags- leerproblemen

Slaapproblemen die beter bij het slaapcentrum terecht kunnen zijn:

 • apneu
 • restless legs
 • angstdromen, slaapwandelen en andere nachtelijke onrusten
 • slaapproblemen met onbekende oorzaak, waardoor er duidelijkheid kan komen met een polysomnografie.

De slaapoefentherapeut kan wel (na)zorg leveren na de behandeling in het slaapcentrum. U leert bij ons:

 • ontspannen met het CPAP apparaat
 • accepteren van uw slaapprobleem
 • zelfhulp en/of oefeningen bij apneu (wang en keeltraining) en restless legs (slaaphygiëne en beenoefeningen)

Slaapproblemen die beter bij de huisarts terecht kunnen:

 • jetlag / ploegendiensten
 • postoperatief (kort erna)
 • trauma’s (psycholoog / POH-GGZ)

De slaaptherapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak. Slaapoefentherapeuten zijn hier speciaal voor bijgeschoold en leren non-stop verder op basis van recente inzichten en nieuwe wetenschappelijke publicaties.

Wat kunt u verwachten van de slaapoefentherapeut?

De slaapoefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De oefentherapeut helpt u met:

 • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
 • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen
 • Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
 • Cognitief gedragsmatige therapie (vlg J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.
 • Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.
 • Uitleg over de architectuur van een gezonde slaap per leeftijdscategorie.

Hoe ziet uw slaapbehandeling eruit?

 • Intake: U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met uw klachten helder wordt gemaakt en u krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.
 • Vragenlijsten: U zal 1 of meerdere vragenlijsten moeten invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.
 • Behandeldoel/plan: Aan het eind van het eerste consult maakt u samen met de oefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.
 • De behandelingen: de behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiene, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.
 • Eindrapportage naar uw huisarts of specialist. Klanttevredenheidsonderzoek.

Wat neemt u mee?

 • Een verwijsbrief is fijn maar niet noodzakelijk.
 • Uw zorgverzekeringspasje.
 • Uw identiteitsbewijs of rijbewijs.
 • Een groot badlaken.
 • Uw slaapdagboek mits u dit al heeft.
 • Uw rapportage van het slaapcentrum indien van toepassing.
Scroll naar boven