Adem/spanning

Spanning
Door stress, drukte en spanning kan het lichaam uit balans raken, wat zich kan uiten in ademhalingsproblemen en spanningsklachten. Dit kan zich uiten in hyperventilatieklachten, ademproblemen, een benauwd gevoel, druk of pijn op de borst maar ook klachten als hoofdpijn, stijve nek-schouderregio of angst/paniek. Hierdoor kunt u zich behoorlijk beperkt voelen in uw dagelijkse activiteiten.

Als oefentherapeut Cesar/ Mensendieck geef ik u inzicht in uw klachten en leert ik u hoe u hier grip op kan krijgen. U leert u lijf beter te voelen en bewuster te luisteren naar de signalen van uw lichaam. Het leren omgaan met stress en het leren ontspannen speelt hier een belangrijke rol.

Sanne de Jong oefentherapie

Hyperventilatie
Hyperventilatie betekent ‘’te veel ademen’’. Tijdens het hyperventileren verliest u te veel CO2 en neemt u te veel O2 op. Door deze overdosis van zuurstof ontstaan klachten zoals bijvoorbeeld duizeligheid, druk op de borst, benauwdheid, ademnood, tintelingen in vingers en/of een angstig gevoel. Deze klachten kunnen wisselen per persoon. Er bestaan 2 vormen van hyperventilatie: acute en chronische hyperventilatie.

Acute hyperventilatie komt het minst voor maar is wel het meest bekend.
De klachten komen aanvalsgewijs en er kan sprake zijn van een plotseling gejaagde ademhaling, duizeligheid, hartkloppingen, tintelingen en vaak ook angst/paniek.

Chronische hyperventilatie is minder herkenbaar. Bij chronische (vaak verborgen) hyperventilatie is de ademhaling continue licht versneld of dieper. Omdat er continue niet optimaal wordt geademd neemt de CO2 in het bloed af. Chronische hyperventilatie wordt gekenmerkt door vage klachten, die  constant aanwezig kunnen zijn.
U kunt dezelfde symptomen ervaren als bij de acute hyperventilatie maar dan minder hevig. Ook kunt u vermoeidheid, gespannenheid of concentratieproblemen ervaren.
Stress, spanning of drukte in combinatie met een niet optimale ademhaling en houding houden de hyperventilatie in stand.

Door middel van ademhalings-, ontspannings-, bewustzijnsoefeningen en houdingscorrecties help ik u om uw klachten onder controle te krijgen.

Scroll naar boven